Franky & Mariel

Jan Eelen 2021 België 10 '
Een gedreven vrijwilligster gaat tijdens de lockdown op gevangenisbezoek bij een verveelde nihilist. Wat begint als een normaal gesprek tussen twee volslagen vreemden, ontspoort al snel tot een strijd om zelfbehoud.

Tags

19.01.2021 Tom Cuypers

De bevlogen vrijwilligster Mariel bezoekt in haar vrije tijd de gedetineerde Franky. Met een grote glimlach komt ze hem vertellen over de buitenwereld, maar hij lijkt alleen geïnteresseerd in het spelen van psychologische spelletjes. Franky kruipt graag in het hoofd van een ander om “op hun barsten te stampen tot ze breken”. Mariel blijkt echter uit een weerbaarder materiaal vervaardigd.

De kortfilm die 'Het Eiland'-regisseur Jan Eelen maakte voor de Eén-reeks ‘Lockdown’, draait uit op een dialogenduel, waarbij twee personages strijden om het zieltje van de ander. Eelens film teert dan ook vooral op het scenario dat mooie met de ogenschijnlijke machtsverhoudingen tussen de personages speelt. Die verhouding kantelt steeds weer tot ze uiteindelijk op haar kop staat.

Een bevredigend verbaal schaakspel.

Het machtsspel is hier de constante. Een gedetineerde wordt per definitie al zijn gezag ontnomen. Het is dus niet onlogisch dat Franky, tijdens zijn enige contactmoment met de buitenwereld, zijn best doet de andere te breken. Zijn manipulaties zijn een ultieme poging om op de één of andere manier toch nog een vorm van macht te verheffen. In Mariel ontmoet hij voor het eerst een waardige tegenstander, iemand die het spelletje durft meespelen. Al heeft zij een hoger doel voor ogen.

In de tweede plaats vertelt Eelen iets over de helende kracht van het krijgen van een tweede kans; iets dat niet elke gedetineerde wordt gegund, hoe groot ook de nood eraan is. Op iemands barst gaan staan om zuiver zalvend te werken, vereist daarom een minstens even sterk karakter als dat van de manipulatieve nihilist.

De steeds explicietere agressie van Franky blijft botsen op de goede lach van Mariel. ‘Franky & Mariel’ wordt daardoor een bevredigend verbaal schaakspel, met twee sterke personages aan weerszijden. Jan Eelen verrast niet, maar bewijst wat we al wisten. Het talent van De Schutter en De Pauw is hier het broodnodige bindmiddel.

'Lockdown' is een reeks van twaalf op zichzelf staande kortverhalen, geregisseerd door dertien verschillende Vlaamse regisseurs. Elke regisseur kreeg één draaidag, op één locatie. Een productie van De Wereldvrede, Lecter Scripted Media & Eén. Met de steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds & Tax Shelter. Naar een idee van Gilles Coulier en Maarten Moerkerke. Bekijk alle kortfilms via VRTNU.