Mother's

Hippolyte Leibovich 2019 België 22 '
Een portret van vier generaties Brusselse drag queens.
Queer Hits

Cast & crew

Awards & selecties

  • Les Magritte du Cinéma 2022 - Beste Korte Documentaire
  • Breedbeeld Kortfilmfestival 2019
  • Brussels Short Film Festival 2020
  • FIFF 2019
  • FIPADOC 2020
  • Brussels Art Film Festival 2019
  • International Queer Film Festival Mexico 2019
  • CUT TO: GENT 2021
  • Brussels Short Film Festival 2021
27.08.2020 Carmen van Cauwenbergh

Verschillende personen schminken zich in stilte. Gefocust voeren ze hun handelingen geroutineerd en professioneel uit, zich klaarmakend voor een performance. Hippolyte Leibovich leidt ons zo subtiel het universum van enkele drag queens binnen, op het tempo van hun transformatie.

Ondertussen vertelt de oudste van de groep over haar ensemble, en de getalenteerde jonge drag performers die ze heeft geholpen. Als madre familias neemt ze de volgende generatie graag onder haar vleugels. Al snel blijkt dat achter de prachtig opgemaakte en glamoureuze façades ook verdriet, twijfels en onzekerheden schuilgaan. “Below the glitter there was the stress,” klinkt het.

In hun persoonlijke en ontroerende ontboezemingen staat vooral het aanvaarden (en tentoonspreiden) van hun eigen identiteit centraal. Wat is daarbij de rol van de moeder? Is moederliefde onvoorwaardelijk? Hoe reageert een moeder op de “dragging out” van haar zoon, als een vorm van tweede coming out? Hoe gaan deze jonge queens zelf om met deze rol? Denken ze na over eigen kinderen?

Deze performers zijn meer dan enkel het showgehalte, dat bewijst de kwetsbaarheid die in deze documentaire tot uiting komt.

Met veel humor en zelfrelativering reflecteren ze, terwijl hun “drag mom” stuurt en advies geeft via onverbloemde berispingen en enkele koude levenslessen. Deze performers zijn meer dan enkel het showgehalte, dat bewijst de kwetsbaarheid die in deze documentaire tot uiting komt. Ook aan deze performance gaat een strijd, met zichzelf en met hun omgeving, vooraf. Een gevecht voor een basisrecht: mogen en kunnen zijn wie je bent. “Het is niet wat je zegt, maar hoe je het zegt,” declameert één van hen. Die zelfzekerheid is geen evidentie. Hun moed en doorzettingsvermogen raakt ons daarom diep.

De fabuleuze transformaties van drag queens zijn doorgaans theatraal, grotesk, entertainend en soms ook schaamteloos over the top. ‘Mother’s’ toont ook de andere kant, en wat er onder de laag make-up schuilgaat. Leibovich bouwt het eerste deel van zijn film daarom ook grotendeels op via close-ups; als kijker zit je praktisch naast hen aan de make-up tafel. Hun emoties worden daardoor extra voelbaar.

In de tweede helft trekt de documentairemaker, gelukkig ook, de kaart van de extravagantie: de drag queens krijgen de kans om te schitteren in vol ornaat. Samen beelden ze onder meer het Laatste Avondmaal uit, een metafoor bijna voor het arsenaal aan emoties dat ook eerder al aan bod kwam — woede, verdriet, angst.

‘Mother’s’ gaat recht naar het hart. De toonswitch na de persoonlijke openbaringen onderlijnt waar het uiteindelijk om gaat: vrijheid. Om het met de woorden van de “drag mother” te zeggen: “Je hebt jouw ballen op tafel gelegd en gezegd: voila, dit ben ik. Dat is niet niks.”