N 12°13,062' /W 001°32,619' Extended

Vincent Meessen 2006 België 8 '
Twee mannen in een uitgestorven stad in Afrika.

Bio Regisseur

Cast & crew

Awards & selecties

  • Courtisane 2006
  • Argosfestival 2005

Tags

05.05.2006 Sven De Schutter

De titel van deze bezwerende Belgische prent brengt ons naar een niet nader te identificeren plek in Afrika. Twee mannen bevinden zich in een landschap dat mens en natuur lijkt samen te brengen door er even organisch als artificieel uit te zien, al hangt die visie misschien af van de cultuur van de waarnemer. Het gaat om een soort uitgestorven stad die het decor van een macaber sprookje zou kunnen zijn.

De filmmaker maakt dankbaar gebruik van de aardse kleuren en de mysterieuze uitstraling van zijn locatie om een sfeer van tijdloosheid en ontheemding op te roepen. Hypnotiserende Afrikaanse klanken versterken dat effect in grote mate. De hitte is haast voelbaar, verdord gras danst in de wind en makke vogels huppen onbezorgd rond. De twee protagonisten zijn zoekende in de haast surrealistische omgeving. Hun poging tot het herscheppen van de stad lijkt van een naïviteit te getuigen, maar ook dat is wellicht weer een Westerse indruk. Wanneer een storm opsteekt, lijkt de apocalyps nabij.

'N 12°13,062'/W 001°32,619' EXTENDED' zorgt dat je acht minuten lang in een wereld ver van hier bevindt en dat is precies wat film hoort te doen.