Location Flanders gelanceerd

Vreemde ervaring, In Bruges. De stad waar je met je ouders heen ging en waar je met je eerste lief koffie dronk, als hoofdrolspeler in een film over isolatie en koude moord. Het gaf het imago van de stad een gezond stootje en herinnerde het internationaal filmminnende publiek aan de besloten pracht van de West-Vlaamse hoofdstad. De combinatie van filmlocatie en stadsimago is ondertussen een heuse tak in de filmindustrie geworden. Het toeristische effect dat Lord of the Rings op Nieuw-Zeeland had of Sex and the City op New York, bewees dat filmlocaties niet zomaar filmlocaties zijn, maar economische implicaties hebben. Ook Vlaamse steden ontsnappen er niet aan - kijk maar naar het jaarlijkse monstersucces van Flikkendag in Gent. En dus koos Flanders Image, de promotie- en communicatiecel van het Vlaams Audiovisueel Fonds, om op de boot te springen. Samen met de film offices van Gent, Brugge, Antwerpen en Oostende lanceerde het op 15 december 2008 Location Flanders, een project met als doel het aantrekken en begeleiden van audiovisuele projecten in Vlaanderen. De site www.locationflanders.be is het middel om het project te leren kennen en te gebruiken. Er staan een 500-tal locaties op, verspreid over de vier steden en geïllustreerd met hopen filmische foto?s. De internationale belangstelling voor recente films als Aanrijding in Moscou en Linkeroever, twee films ondersteund door de film offices van Gent en Antwerpen, waarin de omgeving een essentiële rol speelt, toont alvast dat Vlaanderen klaar is om zich op de internationale markt te gooien. Laat de toeristen dus maar gauw aanrijden in Moscou, mensenoffers doen op Linkeroever, flikken zijn in Gent en maffiabazen ontlopen in Bruges.

 

Bert Lesaffer