Bad Luck Banging or Loony Porn

Genre: Satire | Duur: 1u46 | 2021 | Release: 15 December 2021 | Land: Roemenië | Regie: Radu Jude | Cast:

Deze fascinerend getitelde Roemeense prent laat zich classificeren als een zwarte komedie, maar de veelbesproken, stilaan misantropische cineast Radu Jude neemt zijn onderwerp wel bloedernstig. Deze Gouden Beer-winnaar laat zich niet helemaal comfortabel bekijken.

De plot laat zich wat bedrieglijk samenvatten als het verhaal van de lerares Emi die zich ten overstaan van ouders van haar prestigieuze school moet verantwoorden omdat een sekstape van haar in omloop is. Hoewel Bad Luck Banging or Loony Porn op uiterst humoristische wijze laat zien hoe dat er aan toe gaat, is dit gegeven maar een narratief hulpmiddel waarmee de cineast een wat betreurenswaardige status quo wil optekenen van een aantal maatschappelijke issues. 

In het eerste half uur struint de protagoniste nerveus door de straten. Om haar heen krijgt schofterigheid vorm, in scheldpartijen en verkeersruzies, in weinig benijdenswaardig maar schijnbaar alledaags menselijk gedrag waarbij slecht geïnformeerde lieden een verwrongen ethiek hanteren. De straatbeelden vol verval, de voortdurende sirenes, het getoeter ... de kijker wordt met een heel zacht maar venijnig hamertje murw geslagen. Waar gaat dit over? Verlaat de zaal echter niet. 

Vervolgens wordt ons een half uur pauze gegund - zo lijkt het. We krijgen een cultuuralfabet te zien, gecreëerd als een collage van taferelen, foto's, archiefbeelden, weetjes en sketches die als miniscule reflecties fungeren. Eerder grimmig en confronterend van aard, grotendeels opgevat als verstommende waarneming van grotesk menselijk gedrag. Human Life must be seen as both tragedy and comedy, zo klinkt het. Maar in veel gevallen als pure horror. 

Het verhoor van de opgejaagde Emi door een aantal patserige ouders waarmee de film dan afsluit, is even pijnlijk als grappig. De verwerpelijke groep lijkt symbool te staan voor enkele actuele denkbeelden en opvattingen: het zijn machtige, rijke en door onkwetsbaar geachte instituten afgevaardigde bullebakken die elke intellectuele of morele tegenstand menen te mogen verpletteren. Onder de scherts van de knullig opgezette ouderavond wordt een pessimistische stand van zaken opgemaakt. Wat een farce is onze samenleving, obsceen kapitalistisch en indidualistisch.

Al gaat Jude misschien vooral tekeer tegen zijn eigen scheefgetrokken natie, het is makkelijk parallellen te trekken met zo'n Gert Verhulst die 8 euro voor een ballon normaal vindt, de fiscale gunstposities van overbetaalde voetballers of een politieke partij die jacht wil maken op linkse leraren.

Een scherpe, soms wat onbevattelijke en oncomfortabele morele status quo

Tussendoor weet Jude als één van de eerste hedendaagse filmmakers ook nog onze obsessie voor de coronamaatregelen treffend op de korrel te nemen. Het zorgt voor een glimlach nu en dan, maar de essentie laat zich slechts gedeeltelijk als luchtigheid vermommen. Bad Luck Banging or Loony Porn is cinema in zijn meest artistieke opvatting: een medium dat hekelt, schopt, brult, aanklaagt; dat de mensheid in zijn blootje zet en de tijdsgeest vat, de satire voorbij. 

Sven De Schutter Helemaal (niet) akkoord? Lees de

Let op: wanneer u verder gaat zit de kans er dik in dat het einde van de film verklapt wordt met alle gevolgen voor uw filmervaring vandien.

ik wil mijn pret bedorven zien