Over ons

KUTfilm is een onafhankelijk online filmmagazine dat sinds 1999 probeert om op een kritische, vlotte en enigzins leesbare manier aan filmkritiek en -berichtgeving te doen.

Ontstaansgeschiedenis

Op 21 Maart 1999 kwam KUTfilm als K.U.T-site voor het eerst online. Aanleiding was het vak 'Culturele Journalistiek' van Prof. C. Pauwels. Al snel werd echter duidelijk dat de site meer potentieel had dan enkel een 16 op het desbetreffende vak. Gedegen en leesbare (online) filmkritiek bestond (en bestaat) in Vlaanderen nauwelijks en K.U.T-site wist al snel een schare van filmenthousiastelingen rondom zich te verzamelen.

Waar K.U.T-site in de beginjaren nogal sterk voor en door eigen publiek werd geschreven veranderde dit na de eerste jaren. De site brak zich los van de 'moederuniversiteit', de VUB, en trok ook andere studenten aan. Vanwege het vrijwillig karakter van de site zijn het in de praktijk veelal studenten die voor ons schrijven, hoewel de echte diehards na hun studies de steeds schaarser wordende vrije tijd blijven opofferen. 

Een cruciaal moment was de oprichting van de vzw K.U.T, de lancering van de zustersite kortfilm.be in november 2005 en de subsidiëring van het project kortfilm.be door de Vlaamse gemeenschap. Dat betekende ook voor de vzw in haar geheel een belangrijke stap naar verdere professionalisering. Eind 2006 werd er na 7 jaar een volledig nieuwe layout én een nieuw contentsysteem in voegen gebracht, dat in maart 2007 gelanceerd werd. Het basisprincipe dat tekst primeert, bleef echter behouden. In 2015 werd de site opnieuw verniewd. Het kenmerkende zwart bleef achterwege. De door sommigen als puberaal bestempelde naam KUTsite werd overboord gegooid en vervangen door KUTfilm. 

 

Waarom K.U.T ?

We hebben K.U.T opgericht omdat we overtuigd zijn dat er weinig goede Belgische, Nederlandstalige, niet-commerciële filmsites te vinden zijn. Noem ons ouderwets, maar we ergeren ons aan opzichtige reclamebanners aan Google Adwords of aan 'publi-reportages'. Hoewel de vzw gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Gemeenschap en gesponsord wordt door Combell, weet de verkondiging hiervan de lezer niet te irriteren. Verder kan er geen sprake zijn van beïnvloeding bij deze sponsors. K.U.T zal reclame van commerciële film-gerelateerde bedrijven dan ook afwijzen.  We gaan ook een te sterke inmenging in Vlaamse producties uit de weg om neutraal te blijven oordelen over films van eigen bodem. Hoewel we supporteren voor de Vlaamse film, willen we ons afzetten tegen de tendens om Vlaamse producties mild te beoordelen om filmmakers te vriend te houden. 

Neen, waarom K.U.T?

Dit drieletterwoord is geen afkorting, gewoon een naam zoals elke andere naam. Zoek hier verder dus geen betekenis achter. Verder pleiten wij voor de herwaardering van het woord K.U.T, wat dus uiteraard een positieve betekenis heeft. Een goede film is een K.U.T-film, een goede regisseur een K.U.T-regisseur, deze site is ongetwijfeld een K.U.T-Site.

Solliciteren?

U voelt zich geroepen om voor K.U.T te schrijven? Prachtig, we zijn zowat voortdurend op zoek naar redacteurs en dit voor zowel alle bestaande rubrieken als mogelijke toekomstige.

Wil je filmrecensies of dossiers schrijven, heb je geweldige ideeën voor een nieuwe rubriek, bruist er journalistiek bloed door je aderen, ...

Schrijf dan een of meer voorbeeldrecensie(s) (+/- 2500 karakters, liefst van een film die je geraakt heeft én van een film die je niet echt apprecieerde). Indien gewenst mag je ook een essay, kritiek of cursiefje toevoegen. Motiveer (een beetje) waarom je wil schrijven voor K.U.T. Vermeld je interesses, wat je wil doen voor de site en vooral: hoeveel tijd heb je en wanneer heb je die —bijvoorbeeld om naar persvisies te gaan die tijdens werkuren worden georganiseerd?

Stuur dit alles naar de hoofdredacteur en we evalueren je werk met plezier. Gelieve niet te vergeten dat K.U.T haar medewerkers niet kan vergoeden —ook de (reis)kosten niet– en u het dus echt wel uit liefde voor de film moet doen.

K.U.T en sterren

Sterren plakken op een film is en blijft moeilijk en om onze mening écht te kennen, leest u uiteraard in de eerste plaats de recensie zelf. Het principe achter de quotering is net zoals bij de Michelin quoteringen: élke ster die een film krijgt, moet verdiend worden. Een film met 1 ster is met andere woorden al de moeite en de prijs van een cinematicket waard.

****
Uitzonderlijk goed. Deze films komen – zo leert de ervaring – niet meer voor dan 4-5 keer per jaar.

***
Zeer goede film, die net iets mist om grootse cinema genoemd te kunnen worden.

**
Aardige film die een bevredigende kijkervaring levert.

*
Best te pruimen kijkvoer, het bekijken waard wanneer je alle 2, 3 en 4 sterren films al gezien hebt.

0 sterren
Van matig tot gewoonweg rotslecht.